Вакантні посади станом на 01.10. 2018 року

Вакансія Навантаження Примітка (тимчасово, постійно)
Діловод 0.4 ставки Постійно